HA

Stezne ručice su stezne poluge s podesivom ručicom.

Koriste se u širokoj industriji za učvršćivanje, stezanje i zatezanje elemenata.