STEGE

Stege su brzo otpuštajuće stezaljke koje rade na principu preklopne poluge.

Prikladne su za širok spektar primjena u raznim industrijama, na primjer za pritiskanje, zatezanje, stezanje i pozicioniranje komponenti.

Postoje okomite i vodoravne izvedbe.