GFD

Kućište je pogodno za ugradnju matica s prirubnicom FSC, DEB i DDB prema normi DIN 69051.

Visina kućišta usklađena je s fiksnim ležajem SFA i podržanim ležajem SLA.