TLC / ULC / KLC

TLC su fiksne vodilice sa ležajevima koje se koriste kao glavni nosači u radijalnim i aksijalnim silama.

ULC su plivajuće vodilice koje se koriste u radijalnim silama i u kombinaciji s T-vodilicom s fiksnim ležajem ili kompenzacijskom K-vodilicom.

KLC su vodilice sa kompenzacijskim ležajem koje se koriste u radijalnim i aksijalnim silama. Kompenzacija tolerancije može biti implementirana u kombinaciji s U-vodilicom.