mp-PM

Kompaktan i fleksibilan ploter.

Dolazi bez postolja za nalivpera, ručno se stavljaju (izvedba Basic).

Većih dimenzija i sa postoljem za nalivpera (izvedba A3).