WGO (RASTAVNE I TEST)

Odspojni terminali mogu prekinuti strujni krug bez odvajanja vodiča.

Terminalni blokovi za testiranje/iskopčavanje koriste se za obavljanje potrebnih ispitivanja bez i sa isključivanjem napajanja.