KTO / KTS

Mehanički termostati KTO 011 i KTS 011 koriste se za upravljanje grijačima, hladnjacima, ventilatorima filtra ili signalnim uređajima.